Koti

”Turkulaista ei jätetä”.

Joonaksesta

Moi! Olen Joonas Jormalainen, 29-vuotias opiskelija, palveluduunari ja vasemmistolainen kansalaisaktivisti. Olen ehdolla Turun kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa 2021 Vasemmistoliiton riveistä numerolla 294. Haluan, että Turussa päätökset tehdään luonnon ja vähävaraisten ehdoilla, turkulaisia aidosti kuunnellen.

Vaaliteemat

1. Demokraattinen päätöksenteko
2. Tasa-arvoinen koulutus
3. Ympäristöystävällinen kaupunki
4. Turku työnantajana
5. Kukoistava kaupunkikulttuuri

Näistä tarkemmin alla!

Demokraattinen päätöksenteko

Joonas Jormalainen nauraa

Turku on tunnettu salamyhkäisestä ja korruptoituneesta päätöksenteostaan – liike-elämän vaikuttajat saavat äänensä vahvasti kuuluviin, tavan turkulaiset eivät niinkään. Päätöksentekoon tarvitaan enemmän avoimuutta ja kaupunkilaisten kuulemista.

 • Valtuustoryhmien ja edustajien äänestyshistoria näkyviin näkyviin parilla klikkauksella.
 • Kunnalliset kansanäänestykset rohkeasti käyttöön.
 • Asukkaat mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan päätöksentekoon kansalaispaneelien ja osallistuvan budjetoinnin avulla.
 • Kaupungin palautejärjestelmiä on parannettava entisestään.

Tasa-arvoinen koulutus

Joonas Jormalainen vilkuttaa kameralle

Opetushenkilökunnan jaksaminen on ollut jo pitkään koetuksella ja koronan aikana oppimiserot ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Nyt tarvitaan kipeästi panostuksia koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin.

 • Pienennetään ryhmäkokoja.
 • Palkataan lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia.
 • Palkataan tarpeeksi oppilashuollon ammattilaisia, kuten koulupsykologeja, kuraattoreita ja psykiatrisia sairaanhoitajia.
 • Lisätään etsivän nuorisotyön ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen resursseja.

Ympäristöystävällinen kaupunki

Joonas Jormalainen seisoo pyörän kanssa

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia toimia päästöjen vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

 • Joukkoliikenteen lippuhintoja alennetaan ja raideliikennettä lisätään.
 • Lisää pyöräteitä ja kävelykatuja.
 • Rakentamisessa suosittava vähäpäästöisiä materiaaleja ja energiaomavaraisuutta mm. aurinkovoiman avulla.
 • Varjellaan lähiluontoa ja viheralueita.

Turku työnantajana

Joonas Jormalainen seisomassa kaidetta vasten

Turun kaupunki työllistää noin 11 000 ihmistä ja heistä täytyy pitää hyvää huolta. Panostetaan kaupungin työntekijöiden työhyvinvointiin, oikeudenmukaiseen palkkaukseen ja kevyempään työaikaan.

 • Työehtoshoppailulle ja palkkojen polkemiselle nollatoleranssi.
 • Hankintojen kilpailutuskriteereissä pitää huomioida työntekijöiden työehdot ja tuettava kotimaista työtä.
 • Palkkakuopassa viruvien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden palkkoja nostetaan.
 • Turvataan kaupungin omien tytäryhtiöiden tulevaisuus muuttamalla ne kaupungin sidosyksiköiksi, jolloin niiden tuottamia palveluja ei tarvitse kilpailuttaa markkinoilla.

Kukoistava kaupunkikulttuuri

Joonas Jormalainen seisomassa ja hymyilemässä kameralle

Turussa on jo pitkään ollut pula taideduunareiden työtiloista ja koronakriisi löi kulttuuri- ja tapahtuma-alalta ilmat pihalle ja . Taiteentekijät ovat tehneet Turusta kiinnostavan ja houkuttelevan kulttuurikaupungin – nyt on Turun vuoro auttaa heitä.

 • Turvataan taiteen ja kulttuurin toimijoille pysyvät tilat Turussa.
 • Lisätään vapaan taidekentän avustuksia.
 • Turku noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta kaikessa uudisrakentamisessa.
 • Mahdollisuudet monipuolisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin taataan myös lähiöissä. Skeittipaikkoja korjataan ja lisätään.

Vasemmistoliiton logo