Koti

Joonaksesta

Moi! Olen Joonas Jormalainen, 29-vuotias poliittisen historian opiskelija, kansalaisaktivisti ja Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Toimin Turussa varavaltuutettuna sekä kaupunginhallituksen ja konsernijaoston varajäsenenä.

Olen ehdolla aluevaaleissa Varsinais-Suomessa Vasemmistoliiton listalta. Ennakkoäänestys on 12. – 18.1.2022 ja vaalipäivä 23.1.2022.

Aluevaaliteemat 2022

 1. Vahvat julkiset palvelut
  • Verorahat tulee laittaa julkiseen palveluntuotantoon. Palvelusetelit ja ulkoistukset lihottavat veronkiertoon taipuvaisia terveysjättejä, joilla on tapana repiä tehokkuutta asiakkaiden ja työntekijöiden selkänahasta, kuten lukuisat hoivaskandaalit ovat osoittaneet. Yksityisen palvelun hinnasta menee aina tietty osuus voittomarginaaliin, kun taas julkisessa palvelussa jokainen sentti menee palvelun tuottamiseen. Ihmisten terveys ei saa olla kaupankäynnin ja keinottelun väline. Laitetaan yhteiset verorahat julkisiin palveluihin, ei yksityisiin veroparatiiseihin.
 2. Arvostusta duunareille
  • Fyysisesti ja psyykkisesti raskasta työtä tekevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten palkkoja ja työoloja on parannettava. Työvoimapula on johtanut monin paikoin henkilökunnan väsymiseen ja irtisanoutumiseen. Suomessa on tuhansia sote-alalle kouluttautuneita ihmisiä, jotka työskentelevät muilla aloilla välttääkseen polkupalkat ja loppuunpalamisen. Nyt on aika näyttää, että me suomalaiset oikeasti arvostamme hoitajiamme ja sen täytyy näkyä palkoissa ja työhyvinvoinnissa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tulee työllistämään noin 20 000 ihmistä, joihin kuuluu sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaisia sekä lisäksi mm. ruoka- ja kiinteistöhuollon työntekijöitä. Nyt valittavalla aluevaltuustolla tulee olemaan todella paljon valtaa työnantajana ja työmarkkinaosapuolena.
 3. Apua mielenterveysongelmiin
  • Masennuksesta ja muista psyykkisistä oireista on tullut uusia kansantauteja. Pitkäkestoisista terapiapalveluista on pulaa niin kunnallisella puolella kuin opiskelijaterveydenhuollossa, mutta eritoten matalan kynnyksen mielenterveysavusta ja lähetteettömästä hoidosta on huutava pula Varsinais-Suomessa. Tutkitusti kolmannes korkeakouluopiskelijoista on kärsinyt masennuksesta tai muista mielenterveysongelmista opintojen aikana ja nämä sairaudet ajavat jatkuvasti lisää ihmisiä työkyvyttömyyteen. Asiaan on puututtava pikaisesti, sillä hoitamattomuuden inhimillinen ja taloudellinen hinta on valtava.

Kuntavaaliteemat 2021

 1. Demokraattinen päätöksenteko
 2. Tasa-arvoinen koulutus
 3. Ympäristöystävällinen kaupunki
 4. Turku työnantajana
 5. Kukoistava kaupunkikulttuuri

Näiden tavoitteiden puolesta kampanjoin vuoden 2021 kuntavaaleissa. Varavaltuutettuna ja kaupunginhallituksen ja konsernijaoston varajäsenenä pyrin edistämään näitä valtuustokauden aikana 2021-25. Teemoista tarkemmin alla!

Demokraattinen päätöksenteko

Joonas Jormalainen nauraa

Turku on tunnettu salamyhkäisestä ja korruptoituneesta päätöksenteostaan – liike-elämän vaikuttajat saavat äänensä vahvasti kuuluviin, tavan turkulaiset eivät niinkään. Päätöksentekoon tarvitaan enemmän avoimuutta ja kaupunkilaisten kuulemista.

 • Valtuustoryhmien ja edustajien äänestyshistoria näkyviin näkyviin parilla klikkauksella.
 • Kunnalliset kansanäänestykset rohkeasti käyttöön.
 • Asukkaat mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan päätöksentekoon kansalaispaneelien ja osallistuvan budjetoinnin avulla.
 • Kaupungin palautejärjestelmiä on parannettava entisestään.

Tasa-arvoinen koulutus

Joonas Jormalainen vilkuttaa kameralle

Opetushenkilökunnan jaksaminen on ollut jo pitkään koetuksella ja koronan aikana oppimiserot ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Nyt tarvitaan kipeästi panostuksia koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin.

 • Pienennetään ryhmäkokoja.
 • Palkataan lisää opettajia ja koulunkäyntiavustajia.
 • Palkataan tarpeeksi oppilashuollon ammattilaisia, kuten koulupsykologeja, kuraattoreita ja psykiatrisia sairaanhoitajia.
 • Lisätään etsivän nuorisotyön ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen resursseja.

Ympäristöystävällinen kaupunki

Joonas Jormalainen seisoo pyörän kanssa

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia toimia päästöjen vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

 • Joukkoliikenteen lippuhintoja alennetaan ja raideliikennettä lisätään.
 • Lisää pyöräteitä ja kävelykatuja.
 • Rakentamisessa suosittava vähäpäästöisiä materiaaleja ja energiaomavaraisuutta mm. aurinkovoiman avulla.
 • Varjellaan lähiluontoa ja viheralueita.

Turku työnantajana

Joonas Jormalainen seisomassa kaidetta vasten

Turun kaupunki työllistää noin 11 000 ihmistä ja heistä täytyy pitää hyvää huolta. Panostetaan kaupungin työntekijöiden työhyvinvointiin, oikeudenmukaiseen palkkaukseen ja kevyempään työaikaan.

 • Työehtoshoppailulle ja palkkojen polkemiselle nollatoleranssi.
 • Hankintojen kilpailutuskriteereissä pitää huomioida työntekijöiden työehdot ja tuettava kotimaista työtä.
 • Palkkakuopassa viruvien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden palkkoja nostetaan.
 • Turvataan kaupungin omien tytäryhtiöiden tulevaisuus muuttamalla ne kaupungin sidosyksiköiksi, jolloin niiden tuottamia palveluja ei tarvitse kilpailuttaa markkinoilla.

Kukoistava kaupunkikulttuuri

Joonas Jormalainen seisomassa ja hymyilemässä kameralle

Turussa on jo pitkään ollut pula taideduunareiden työtiloista ja koronakriisi löi kulttuuri- ja tapahtuma-alalta ilmat pihalle ja . Taiteentekijät ovat tehneet Turusta kiinnostavan ja houkuttelevan kulttuurikaupungin – nyt on Turun vuoro auttaa heitä.

 • Turvataan taiteen ja kulttuurin toimijoille pysyvät tilat Turussa.
 • Lisätään vapaan taidekentän avustuksia.
 • Turku noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta kaikessa uudisrakentamisessa.
 • Mahdollisuudet monipuolisiin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin taataan myös lähiöissä. Skeittipaikkoja korjataan ja lisätään.

Vasemmistoliiton logo